სასწრაფო სესხი

სასწრაფო სესხი

სასწრაფო სესხის ყველა პირობა გაუმჯობესდა

სასწრაფო სესხის ლიმიტი  50000 ლარამდე გაიზარდა. 
ყველა მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა, აირჩიოს სესხის გადახდის სასურველი თარიღი.
საპროცენტო განაკვეთი
ყველა მომხმარებლისთვის ინდივიდუალურია და 21%-37%-მდე მერყეობს , ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი კი  25%-47%-მდე. 
სესხის მაქსიმალური ვადა 48 თვეა, თუმცა წინსწრებით დაფარვა ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი.
სესხის ძირი და პროცენტი პირველივე თვიდან ერთდროულად იფარება - ვადის ბოლოს სესხი ავტომატურად ნულდება.

 

თანხის მოთხოვნა

  • სესხის ვადა 48 თვე
დახმარება