კითხვები

 • რა ტიპის სესხით სარგებლობაა  შესაძლებელი ვებ-გვერდზე tbccredit.ge?
  ვებ-გვერდზე tbccredit.ge ამჟამად შესაძლებელია სამი ტიპის სესხით სარგებლობა:
  1. სასწრაფო სესხი
  2. არსებული სასწრაფო სესხის რეფინანსირება
  3. წინასწარ დამტკიცებული მარტივი სესხი
  • სასწრაფო სესხის განაცხადის შევსება შეუძლია ყველას, ვინც არის თიბისი ბანკის ან სხვა ბანკის სახელფასო კლიენტი ან საზღვარგარეთიდან გზავნილებს იღებს
  • რეფინანსირების შეთავაზება მხოლოდ მათ გამოუჩნდებათ, ვისაც არსებული სასწრაფო სესხი აქვს და სესხის სრულად დაფარვა უწევთ
  • წინასწარ დამტკიცებული სესხის შეთავაზებაც მხოლოდ მათ გამოუჩნდებათ, ვისთვისაც წინასწარ მოხდა ლიმიტის დამტკიცება.
 • რა არის წინასწარ დამტკიცებული მარტივი სესხი?
  ეს არის სესხი, რომლის აღებაც ხდება მარტივად, სწრაფად და დისტანციურად, ვებ-გვერდის საშუალებით. თქვენ აღარ გიწევთ სესხის მისაღებად სხვადასხვა პროცედურების გავლა, როგორიცაა: ფილიალში მისვლა, განაცხადის შევსება და სესხის დამტკიცების დასტურის ლოდინი. წინასწარ დამტკიცებული მარტივი სესხი გაიცემა მხოლოდ თიბისი ბანკის სახელფასო კლიენტებზე.
 • რას ნიშნავს არსებული სასწრაფო სესხის რეფინანსირება და როგორია რეფინანსირების პირობები?
  თუ თქვენ არსებული სასწრაფო სესხის ან სესხების დაფარვა გიწევთ, ანუ 11-ჯერ გადაიხადეთ სესხით სარგებლობის საკომისიო და მეთორმეტე გადახდისას სესხის ძირითადი თანხაც უნდა დაფაროთ, საკუთარი სახსრებით კი ამას ამ ეტაპზე ვერ ახერხებთ, შეგიძლიათ  გააკეთოთ რეფინანსირება ანუ არსებული სესხი ახალი სესხით გადაფაროთ. ის სესხი რომლითაც რეფინანსირება ხდება 36 თვიანია, წლიური პროცენტი 41%-ია, წლიური ეფექტური 49%-დან, წინსწრებით დაფარვის საკომისიო 2%-ია. სესხის ვადის ბოლოს სესხი ნულდება, ანუ ძირი და პროცენტი ერთად იფარება.
  რეფინანსირების შეთავაზება ვებ-გვერდზე მხოლოდ მათ გამოუჩნდებათ ვისაც არსებულ სასწრაფო სესხზე 11 გადახდა აქვს გაკეთებული და ვადაგადაცილება ამავე სესხზე არ აღემატება 60 დღეს.
  თუ tbccredit.ge-ზე რეფინანსირების შეთავაზება არ გიჩანთ, ესეიგი  ჯერ არ გიწევთ სესხის სრულად დაფარვა ან თქვენი სესხი 60 დღეზე მეტ ვადაგადაცილებაშია.
 • რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე tbccredit.ge-დან სესხის ასაღებად?

  tbccredit.ge-დან სესხის აღება შეუძლია 20-დან 62 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს ნებისმიერი ტიპის ანგარიში ან სესხი თიბისი ბანკში. აუცილებელია მსესხებელი იყოს თიბისი ბანკის ან სხვა ბანკის სახელფასო კლიენტი, ამის დადასტურება შესაბამისი ამონაწერით შეეძლოს ან საზღვარგარეთიდან იღებდეს გზავნილებს, რომლის დადასტურებასაც ასევე შესაბამისი ამონაწერით ან ქვითრით შეძლებს. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აუცილებელია სხვა ბანკის სახელფასო კლიენტს, თიბისი ბანკში ჰქონდეს ერთი აქტიური ანგარიში.
  თუ მსესხებელი თვითდასაქმებულია ან შემოსავალს ხელზე იღებს, მას შეუძლია მოთხოვოს შემოსავლის დადასტურება საქმიანობის ადგილზე ვიზიტით. ბანკის წარმომადგენელი განახორციელებს ვიზიტს იმ ადგილას სადაც მუშაობს მსესხებელი და გადაიღებს საქმიანობის ამსახველ ფოტოებს.

 • როგორია სასწრაფო სესხის პირობები?

  სასწრაფო სესხის ვადა 48 თვეს შეადგენს, ხოლო ლიმიტი 100 - 50000 ლარამდეა. წლიური საპროცენტო განაკვეთი მერყეობს 21%-დან 37%-მდე, წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი კი 25%-დან 47%-მდე.
  ვადის ბოლოს სესხი მარტივად ნულდება, მომხმარებელი პირველივე თვიდან სესხის ძირს და პროცენტს ერთდროულად ფარავს. სესხის წინსწრებით დაფარვა ნებისმიერ დროს შეიძლება. წინსწრების საკომისო შემდეგნაირია:

  • 2%- თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი
  • 1% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია12-დან 24 თვემდე
  • 0.5% -თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე
  • 0% - თუ კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
 • რა დრო სჭირდება სასწრაფო სესხის დამტკიცებას?

  ვებ-გვერდზე განაცხადის შევსებას და პასუხის გაგებას, სესხი დამტკიცდა თუ არა სულ  2-3 წუთი სჭირდება. თუ სესხი დამტკიცდება და შემოსავლების დადასტურება იქნება საჭირო და თუ მოთხოვნილ დოკუმენტაციას სწრაფად გადააგზავნით ვებ-გვერდზე მითითებულ მეილზე, დოკუმენტაციის განხილვა 15 წუთში  მოხდება.

  აქვე აუცილებელია იმ განყოფილების სამუშაო საათების გათვალისწინება, სადაც  თქვენი შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის განხილვა ხდება:

  • ორშაბათი - პარასკევი, დილის 10-დან საღამოს 8 საათამდე, შესაბამისად საღამოს 8 საათის შემდეგ გადმოგზავნილი დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება მეორე დღეს დილის 10 საათიდან.
  • შაბათი - კვირა: დილის 12-დან საღამოს 8 საათამდე, შესაბამისად საღამოს 8 საათის შემდეგ გადმოგზავნილი დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება მეორე დღეს 12 საათიდან.
  ყველა საჭირო პროცედურის გავლის შემდეგ, სესხი თქვენს ანგარიშზე მომენტალურად ჩაირიციხება.   
 • რა დოკუმენტაციის წარდგენაა საჭირო შემოსავლის დასადასტურებლად?
  სესხები გაიცემა მსესხებლებზე რომლებსაც აქვთ შემოსავლები ხელფასის ან გზავნილის სახით
  • მსესხებელმა უნდა წარადგინოს ბოლო 4 თვის ამონაწერი  სახელფასო ანგარიშიდან
  • ბოლო 6 თვის გზავნილის მიღების  დამადასტურებელი ამონაწერი ან  ქვითარი
  შემოსავლის დადასტურებას არ საჭიროებენ მხოლოდ თიბისი ბანკის ის სახელფასო კლიენტები, რომელთაც იმ თვეში, როდესაც სესხის განაცხადს ავსებენ, ხელფასი უკვე ჩარიცხული აქვთ.
  ​​​ 
 • როგორ მოქმედებს სასწრაფო სესხის მოთხოვნა მსესხებლის რეიტინგზე?
  სასწრაფო სესეხის მისაღებად განაცხადის შევსება, ზუსტად იგივე გავლენას ახდენს მსესხებლის საკრედიტო რეიტინგზე, რა გავლენასაც  ნებისმიერი სხვა ტიპის სესხის მოთხოვნა ახდენს
დახმარება