მაღაზია

შესაძენი ნივთ(ებ)ი

ჯამური თანხა

თანამონაწილეობის თანხა

შეავსეთ, თუ გსურთ ჯამური თანხის ნაწილის გადახდა

თანამონაწილეობის თანხის მითითების შემთხვევაში, პროცესის დასასრულებლად საჭირო იქნება თიბისის ფილიალში ვიზიტი

განვადების ვადა

რა რიცხვში გსურთ გადახდა?